# پارامتری

معادلات پارامتری و مختصات قطبی

معادلات پارامتری و مختصات قطبی  _______________________________________________________________________ معادله خط مماس بر   را در نقطه   بدست آورید.شکل این تابع را ملاحظه کنید:اگر  آنگاه  . ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 3058 بازدید