# تجزیه

تکنیکهای انتگرال گیری- روش کسرهای جزئی

تکنیکهای انتگرال گیری- روش کسرهای جزئی   توابع به صورت  که در آن  و  چند جمله ای باشند را توابع گویا می نامند. کسرهای جزئی روند ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 25959 بازدید