# انتگرال_مثلثاتی

تکنیکهای انتگرال گیری- انتگرالهای مثلثاتی و جانشانی مثلثاتی

  _____________________________________________________________________ برای انتگرالهای شامل سینوس و کسینوس دو حالت مهم وجود دارد. انتگرال شامل یک توان فرد از سینوس یا کسینوس است. انتگرال ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 15021 بازدید