حجم حاصل از دوران - Maple

حجم حاصل از دوران

در نرم افزار Maple  برای ایجاد حجمهای حاصل از دوران به منوی 

Tools>Tutors>Calculus-Single Variable>Volume of Revolution

که در شکلها نمایش داده شده است مراجعه کنید:

شکل 1:


 

شکل 2:

 

______________________________________________________________________

 در این قسمت می توانید یک یا دوتابع معرفی کنید و ناحیه محصور را حول محورهای افقی یا عمودی دلخواه دوران دهید. 

 

برای مشاهده از منوها حجم یا ناحیه را انتخاب کنید. سطح مقطع ها با دستور display نشان داده می شوند و با دستور animate به صورت متحرک نمایش داده می شوند. تعداد سطح مقطع ها یا همان المانها را می توانید در کادر مربوطه تعیین کنید.

 

 
/ 0 نظر / 156 بازدید