آموزش Maple

 

برای دانلود Maple 15 به لینک زیر مراجعه شود:

Download Maple 15

برای آموزش مطالب مربوط به ریاضی عمومی 1 در داخل نرم افزار Maple به منوی زیر مراجعه کنید:
Tools>Tutors>Calculus-Single Variable> 
 1. تعریف تابع و استفاده از آن در رسم نمودار و محاسبه مشتق و... 2. محاسبه حد:

  به دو صورت از منو یا به صورت تایپ توسط کاربر انجام می شود. به مثالها توجه کنید:
 3.  رسم تابع 4. محاسبه انتگرال 5. تجزیه کسرهای جزئی  برای تجزیه کسرهای جزئی در Maple از دستور زیر استفاده کنید. به این مثال توجه کنید:

  می خواهیم انتگرال زیر را محاسبه کنیم:

  برای این منظور نیاز به تجزیه کسرهای جزئی است. برای تجزیه از دستورات Maple استفاده می کنیم:

    convert(1/(x^2-1)^2, parfrac, x);                                             

  که در آن عبارت parfrac مخفف کلمات partial fraction  به معنی کسر جزئی است. 

  انتگرال آن عبارتست از:

  با استفاده از این موضوع انتگرال زیر را محاسبه کنید:

   


   
 6. مجموع ریمان


 7.  رسم توابع ضمنی در Maple

  یک مثال از رسم شکل توابع ضمنی.

   

  در این مثال توابع x = y^2 و  y = x^2 با هم در یک نمودار رسم شده اند.

   

  with(plots, implicitplot);

  implicitplot([x = y^2, y = x^2], x = -2.. 2, y = -2 .. 2);

   

   

   

 8. رسم توابع پارامتری
  1. رسم ریشه های مختلط

           با وارد کردن دستورات زیر ریشه های nام عدد 1 را رسم کنید:

    

    

    

    


 9. سئوال شده است در Maple چگونه رنگ شکل را تعیین کنیم؟ لطفا به مثالهای زیر توجه کنید و در نرم افزار حتما انجام دهید.
/ 0 نظر / 232 بازدید