تکنیکهای انتگرال گیری- انتگرال گیری توسط نرم افزارها

تکنیکهای انتگرال گیری- انتگرال گیری توسط نرم افزارها

 

 1. نرم افزار Maple

 2. نرم افزار Mathematica  با این نرم افزار در آدرس اینترنتی

                              http://integrals.wolfram.com

  می توانید به صورت آنلاین انتگرالهای خود را محاسبه کنید.


   
 3. رسم نمودارها به صورت آنلاین/ 0 نظر / 294 بازدید