سرفصل درس ریاضی عمومی 1 - معرفی منابع

 

نام درس: ریاضی عمومی 1

 

تعداد واحد: 3

نوع واحد: نظری

پیشنیاز: --

 

سرفصل درس:

مختصات دکارتی و قطبی، اعداد مختلط، جمع و ضرب و ریشه نمایش هندسی اعداد مختلط، نمایش قطبی اعداد مختلط، تابع، جبر توابع، حد و قضایای مربوطه حد، بینهایت و حد در بینهایت، حد چپ و راست، پیوستگی ،مشتق، دستورهای مشتق گیری، تابع معکوس و مشتق آن، مشتق توابع مثلثاتی و معکوس آنها، قضیه رل، قضیه میانگین، بسط تیلر، کاربردهای هندسی و فیزیکی مشتق، منحنی ها و شتاب در مختصات قطبی، کاربرد مشتق در تقریب ریشه های معادلات، تعریف انتگرال توابع پیوسته و قطعه پیوسته، قضایای اساسی حساب دیفرانسیل و انتگرال، تابع اولیه، روشهای تقریبی برآورد انتگرال، کاربرد انتگرال در محاسبه مساحت و حجم و طول منحنی و گشتاور و مرکز ثقل و کار و... (در مختصات دکارتی و قطبی)، لگاریتم و تابع نمایی و مشتق آنها، توابع هذلولوی، ، روشهای انتگرالگیری مانند تعویض متغیر و جزء به جزء و تجزیه کسرها، برخی تعویض متغیرهای خاص، دنباله و سری عددی و قضایای مربوطه، سری توان و قضیه تیلوربا باقیمانده .

 

منابع درسی:

 

   برای تدریس این درس در کشور ما و در سراسر دنیا از یک سری کتب استاندارد استفاده می شود که هر کتابی در نوع خود دارای ویژگی های منحصر بفردی است. انتخاب یک کتاب دلیل بر ضعف کتابهای دیگر نیست. عموما تفاوت این کتابها نحوه ارائه مطالب است و همین موضوع باعث می شود بعضی از آنها موضوع خاصی را بهتر بیان کند و شاید در تشریح بعضی مطالب نسبت به منابع دیگر کمبودهایی داشته باشد.

   کتاب و منبع اصلی این درس:

Single Variable Calculus: Early Transcendentals,
James Stewart
Seventh Edition,
2012, 2008 Brooks/Cole, Cengage Learning

حساب دیفرانسیل و انتگرال 

تألیف : جیمز استوارت

ترجمه : ارشک حمیدی

 

 لینک دانلود کتاب:

                                                   دریافت کتاب

منابع تکمیلی:

 برای مشاهده کتابهای مربوط به ریاضی عمومی به لینک زیر مراجعه کنید:

کتابها

 

سایتها:

http://ocw.mit.edu/resources/res-18-001-calculus-online-textbook-spring-2005/textbook/

 

 نمره:

  • میان ترم:
  • پایان ترم: 
  • تمرین:
  • پروژه:

آزمون میان ترم:

 _________________________________________________________________

درس ریاضی عمومی در دانشگاههای دنیا:

 

 

__________________________________________________________________

برای مطالب تکمیلی کتاب استوارت به لینک زیر مراجعه کنید:

 مطالب تکمیلی   یا   ویدئوهای مربوط به کتاب

 

توصیه های جیمز استوارت برای مطالعه کتابش(ویدئو زیر را ببینید):

توصیه های نویسنده کتاب

_____________________________________________________________________

 

 

 

 

/ 0 نظر / 260 بازدید