دانشگاه صنعتی سهند: درس ریاضی عمومی 1

این وبلاگ جهت استفاده دانشجویان برای آشنایی بیشتر با درس ریاضی عمومی 1 طراحی شده است.

آبان 96
5 پست
آبان 94
1 پست
بهمن 93
2 پست
آذر 93
1 پست
آبان 93
19 پست
دی 92
2 پست
انتگرال
5 پست
حجم
4 پست
سطح_مقطع
1 پست
maple
2 پست
دوران
2 پست
integral
2 پست
binomial
1 پست
همگرایی
1 پست
دنباله
1 پست
سری
1 پست
sequence
1 پست
ریشه
1 پست
روش_عددی
1 پست
جدول
1 پست
ریاضی
1 پست
سئوالات
1 پست
قطبی
1 پست
معادلات
1 پست
پارامتری
1 پست
طول_خم
1 پست
mathematica
1 پست
fooplot
1 پست
تجزیه
1 پست
پادمشتق
2 پست
روش_غشاء
1 پست
روش_واشر
1 پست
ریمان
1 پست
حدمجموع
1 پست
حد
1 پست
پیوستگی
1 پست
سرفصل
1 پست