فهرست مطالب نویسنده: دکتر جواد فرضی - ۱۳٩٤/۸/۱٠

با تبریک سال تحصیلی جدید برای دانشجویان ورودی بهمن 93، آرزوی سربلندی و توفیق در همه مراحل زندگی بخصوص در تحصیلات را برای همه عزیز دارم. لطفا هدف گذاری و برنامه ریزی برای موفقیت در زندگی را فراموش نکنید.

 • برای مشاهده تکالیف، تمرینات و پروژه ها و همچنین آزمونهای میان ترم و پایان ترم به همراه پاسخ آنها به لینک بخش تمرینات در انتهای همین صفحه مراجعه نمایید.
 • نمرات: میان ترم: 6 نمره - پایان ترم: 11 نمره - تمرین و پروژه: 3 نمره
 • زمان آزمون میان ترم: روز شنبه 94/2/19  پاسخهای آزمون میان ترم به بخش تمرینات اضافه شد. جهت مشاهده نمرات میان ترم به بخش تمرینات مراجعه کنید.
 • جدول کامل انتگرالها(120 انتگرال) به وبلاگ اضافه شد. 

فهرست مطالب

 1. هدف از ایجاد این وبلاگ
 2. سرفصل درس ریاضی عمومی 1 - معرفی منابع
 3. تاریخچه مختصر حساب دیفرانسیل و انتگرال 
 4. بخش پاسخ به سئوالات 
 5. آموزش Maple
 6. اعداد مختلط
 7. توابع نمایی، توابع معکوس، توابع مثلثاتی و لگاریتمی
 8. حد و پیوستگی و مشتق
 9. پادمشتق و انتگرال
 10. انتگرال معین-انتگرال ریمان(مجموع ریمان)
 11. محاسبه مساحت با انتگرال معین
 12. محاسبه حجم حاصل از دوران
 13. تکنیکهای انتگرال گیری- روش انتگرال گیری جزء به جزء
 14. تکنیکهای انتگرال گیری- روش جانشانی
 15. تکنیکهای انتگرال گیری- انتگرالهای مثلثاتی و جانشانی مثلثاتی
 16. تکنیکهای انتگرال گیری- روش کسرهای جزئی
 17. تکنیکهای انتگرال گیری- انتگرال گیری توسط نرم افزارها
 18. تکنیکهای انتگرال گیری-مباحث تکمیلی 
 19. محاسبه طول خم و مساحت سطح حاصل از دوران
 20. معادلات پارامتری و مختصات قطبی    
 21. دنباله ها و سریهای عددی                  
 22. جدول انتگرالها و فرمولها
 23. روشهای عددی ریاضی 1
 24. دانلود تمرینات:

  ______________________________________________________

دانلود کتاب:

فصل

دانلود

1

 

2

 

3

 

4

 

5

chapter5.pdf

6-بخش 1

chapter6-I.pdf

6- بخش 2

chapter6-II.pdf

7

chapter7.pdf

8

chapter8.pdf

9

 

10

chapter10.pdf

11

chapter11.pdf

ضمیمه کتاب

 

 

  نظرات ()