بخش پاسخ به سئوالات
ساعت ۱۱:۱٧ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۱۱/۱٩ : توسط : دکتر جواد فرضی

ضمن آرزوی موفقیت به اطلاع می رساند:

دانشجویان عزیز می توانند در این بخش پیشنهادات، انتقادات و سئوالات خود را در قسمت نظرات ثبت کرده و منتظر جواب آن باشند.

 

ارسال سئوال

***************************************************************

سوال:  حاصل انتگرال 1 تقسیم بر x^5 +1؟

پاسخ: این عبارت را باید ابتدا تجزیه کنید و سپس از تجزیه کسرها استفاده کنید:

 

 مخرج کسر اول به صورت حاصلضرب عوامل زیر تجزیه می شود:

 

داریم

بنابراین با تجزیه این کسر سه کسر خواهید داشت. که انتگرال هر کدام را به طور جداگانه باید محاسبه کنید.

***************************************************************

مساله.

 جواب نهایی:

***************************************************************

سوال. لطفا انتگرال تابع e^(ax)sin(bx) را توضیح دهید.

 

 

 

***************************************************************

 

 

 

 

 

 


 
تمرینات درس ریاضی عمومی 1
ساعت ٥:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۳/۸/۱۳ : توسط : دکتر جواد فرضی

 

  • تمرینات بتدریج اضافه می شوند....

تمرینات درس ریاضی عمومی 1


دانلود تمرینات استوارت        تمرینات زیر حل شوند

تاریخ تحویل

شماره تمرین            

تمرین سری 1
در تصویر مشخص شده اند.

 

 

Exercises 1.1.pdf

 1-2-56-72-76

 اختیاری

 

Exercises 1.2.pdf

 19(a)(b)-20(a)(b)

 اختیاری  

Exercises 1.3.pdf

 2(d)(f)-3-27-45-57-58 

 اختیاری

 

Exercises 1.4.pdf

 Maple(15-27-32-34)

 اختیاری

 

Exercises 1.5.pdf

 2(b)-Maple(9-10)-28-33

 اختیاری

 

Exercises 1.6.pdf

 56-57-Maple(73-74)-75-76

 اختیاری  

Exercises 1-review.pdf

 23

 اختیاری

 

Exercises 2.1.pdf

 -

 

 

Exercises 2.2.pdf

 12-Maple(47)

 اختیاری

 

Exercises 2.3.pdf

 Maple(35)-47

 اختیاری

 

Exercises 2.4.pdf

 - 

 

 

Exercises 2.5.pdf

 -

 

 

Exercises 2.6.pdf

 -

  

 

Exercises 2.7.pdf

 -

 

 

Exercises 2.8.pdf

 3

 اختیاری

 

Exercises 2-review.pdf

 15-18-20

اختیاری

 

Exercises 3.1.pdf

64

 

 

Exercises 3.2.pdf

 2

 

 

Exercises 3.3.pdf

 50

 

 

Exercises 3.4.pdf

 29-33-34-40-44-50-Maple(58)

 

 

Exercises 3.5.pdf

 29-30-31-32-64-77

 

 

Exercises 3.6.pdf

 8-50-56

 

 

Exercises 3.7.pdf

 -

 

 

Exercises 3.8.pdf

 -

 

 

Exercises 3.9.pdf

 -

 

 

Exercises 3.10.pdf

Maple(9)-31-32

 

 

Exercises 3.11.pdf

42-54-56

 

 

Exercises 3-review.pdf

17-49-67

 

 

Exercises 4.1.pdf

 -

 

 

Exercises 4.2.pdf

 27-29-32-33

 

 

Exercises 4.3.pdf

66-78

 

 

Exercises 4.4.pdf

17-31-49-54-55-58-71-72-89

 

 

Exercises 4.5.pdf

 -

   

Exercises 4.6.pdf

-

 

 

Exercises 4.7.pdf

 -

 

 

Exercises 4.8.pdf

 -

 

 

Exercises 4.9.pdf

 28-31

 

 

Exercises 4-review.pdf

 47-81

 

 

Exercises5.1.pdf

20-22-23-25

 8 آبان 95

 

Exercises5.2.pdf

17-18-19-20-37-40-56-66-71-72-73

  8 آبان 95

 

Exercises5.3.pdf

7-11-15-57-64-70-72-74

 11 آبان 95

 

Exercises5.4.pdf

15-16-40

  11 آبان 95

 

Exercises5.5.pdf

2-6-7-19-21-46-70-79

 15 آبان 95

 

Exercises6.1.pdf

10-17-31-32

  15 آبان 95

 

Exercises6.2.pdf

6-9-13-18-19-23-28-32-39-48-49

 

 

Exercises6.3.pdf

2-9-14-16-31-23-24-30-39-42

 

 

Exercises6.4.pdf

-

 

 

Exercises6.5.pdf

5-10-24

 

 

Exercises7.1.pdf

10-26-29-30-35-57-63-64

 

 

Exercises7.2.pdf

19-27-36-45-48-62

   

Exercises7.3.pdf

9-17-18-31-32-40

 

 

Exercises7.4.pdf

2-4-33-37-38-53-54

 

 

Exercises7.5.pdf

 3-5-19-25-14-29-41-34-40-67

 

 

Exercises7.6.pdf

 1-3-9-11-21-14-39-44

 

 

Exercises7.7.pdf

 

 

 

Exercises7.8.pdf

 5-14-23-28-38-51-52-53-54

 

 

Exercises 8.1.pdf

 4-5-9-12-15

 

 

Exercises 8.2.pdf

 8-9-11-15-16-25

 

 

Exercises 10.1.pdf

 12-13-17-37-28

 

 

Exercises 10.2.pdf

 5-14-18-30-34-63

 

 

Exercises 10.3.pdf

 1-11-12-15-20-54-62

 

 

Exercises 10.4.pdf

 5-6-22-26-30-40-46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ansewrs_Stewart.pdf

 پاسخ های سوالات فرد کتاب Stewart

 

 

 

   ____________________________________________________________________

 آزمونها و پاسخها

 

    ًquiz1


 

File.PDF
دانلود

mid_ElectricalEng_calculus93-09-4.pdf

پاسخ کوئیز 1

 

پاسخ های آزمون میان ترم درس ریاضی عمومی 1 مورخه 8-9-94

پاسخ های آزمون میان ترم درس ریاضی عمومی 1 مورخه 4-9-93

دانلود

پاسخ های آزمون پایان ترم درس ریاضی عمومی 1 مورخه 17-10-

 File1.PDF

mid_chem_calculus90_2_6.pdf

 

 پاسخهای میان ترم

calculus Final Sol 89902.PDF

 جوابهای پایان ترم درس ریاضی عمومی 1 نیمسال دوم 89-90 مهندسی شیمی

 CalculusMidterm920222.pdf

 سئوالات آزمون میان ترم

 CalculusMidterm920222_solutions_001.png

CalculusMidterm920222_solutions_002.png

CalculusMidterm920222_solutions_003.png

CalculusMidterm920222_solutions_004.png

CalculusMidterm920222_solutions_005.png

 

   Calculus-94-2-19Midterm.PDF

 

 سئوالات آزمون میان ترم به همراه پاسخها

 

 

 

 


پاسخهای آزمون میان ترم 19-2-94

___

 

 

 

_________________________________________________________________