آموزش Maple نویسنده: دکتر جواد فرضی - ۱۳٩۳/۸/٩

 

برای دانلود Maple 15 به لینک زیر مراجعه شود:

Download Maple 15

برای آموزش مطالب مربوط به ریاضی عمومی 1 در داخل نرم افزار Maple به منوی زیر مراجعه کنید:
Tools>Tutors>Calculus-Single Variable> 
 1. تعریف تابع و استفاده از آن در رسم نمودار و محاسبه مشتق و... 2. محاسبه حد:

  به دو صورت از منو یا به صورت تایپ توسط کاربر انجام می شود. به مثالها توجه کنید:
 3.  رسم تابع 4. محاسبه انتگرال 5. تجزیه کسرهای جزئی  برای تجزیه کسرهای جزئی در Maple از دستور زیر استفاده کنید. به این مثال توجه کنید:

  می خواهیم انتگرال زیر را محاسبه کنیم:

  برای این منظور نیاز به تجزیه کسرهای جزئی است. برای تجزیه از دستورات Maple استفاده می کنیم:

    convert(1/(x^2-1)^2, parfrac, x);                                             

  که در آن عبارت parfrac مخفف کلمات partial fraction  به معنی کسر جزئی است. 

  انتگرال آن عبارتست از:

  با استفاده از این موضوع انتگرال زیر را محاسبه کنید:

   


   
 6. مجموع ریمان


 7.  رسم توابع ضمنی در Maple

  یک مثال از رسم شکل توابع ضمنی.

   

  در این مثال توابع x = y^2 و  y = x^2 با هم در یک نمودار رسم شده اند.

   

  with(plots, implicitplot);

  implicitplot([x = y^2, y = x^2], x = -2.. 2, y = -2 .. 2);

   

   

   

 8. رسم توابع پارامتری
  1. رسم ریشه های مختلط

           با وارد کردن دستورات زیر ریشه های nام عدد 1 را رسم کنید:

    

    

    

    


 9. سئوال شده است در Maple چگونه رنگ شکل را تعیین کنیم؟ لطفا به مثالهای زیر توجه کنید و در نرم افزار حتما انجام دهید.


برای دریافت فایل Maple دستورات فوق به این لینک مراجعه شود:

                                       Calculus3.mw

 

___________________________________________________________________

روشهای انیمیشن در Maple

plots[animate]()

 

> with(plots):

> animate(x*t,x=-10..10,t=1..10,view=-10..10);

[Maple Plot]

> animate(x*theta,x=-10..10,theta=1..10,view=-10..10);

[Maple Plot]

 

> animate(sin(x*t),x=-2*Pi..2*Pi,t=0..4,color=red);

[Maple Plot]

 

> animate(x/t,x=-10..10,t=1..50,frames=500);

[Maple Plot]

استفاده از دنباله ها

 

> seq(x^t,t=1..5);

[Maple Math]

> plot(x^t,x=-t..t);

Error, (in plot) parameter range must evaluate to a numeric

> seq(plot(x^t,x=-t..t),t=1..5):

 

> display(seq(plot(x^t,x=-t..t),t=1..5));

[Maple Plot]

 

> display(seq(plot(x^t,x=-t..t,-t..t),t=1..5),insequence=true);

[Maple Plot]

 

> display(seq(plot(x^t,x=-t..t,-t..t)$10,t=1..5),insequence=true);

[Maple Plot]

_________________________________________________________________________

 

یک مثال از رسم شکل توابع ضمنی.

 

در این مثال توابع x = y^2 و  y = x^2 با هم در یک نمودار رسم شده اند.

 

with(plots, implicitplot);

implicitplot([x = y^2, y = x^2], x = -2.. 2, y = -2 .. 2);

 

 

 

 

 ______________________________________________________________________

 

 

 

 

 

  نظرات ()