پادمشتق و انتگرال نویسنده: دکتر جواد فرضی - ۱۳٩۳/۸/٩

پادمشتق و انتگرال

 

 

پاد مشتق های تابع :

 

 

 

 

  نظرات ()