نویسنده (های) وبلاگ دکتر جواد فرضی
آرشیو وبلاگ
      دانشگاه صنعتی سهند: درس ریاضی عمومی 1 (این وبلاگ جهت استفاده دانشجویان برای آشنایی بیشتر با درس ریاضی عمومی 1 طراحی شده است.) » فهرست مطالب :: ۱۳٩٤/۸/۱٠
» بخش پاسخ به سئوالات :: ۱۳٩۳/۱۱/۱٩
» تاریخچه مختصر حساب دیفرانسیل و انتگرال :: ۱۳٩۳/۱۱/۱٧
» تکنیکهای انتگرال گیری-مباحث تکمیلی :: ۱۳٩۳/٩/٢٥
» دنباله ها و سریهای عددی :: ۱۳٩۳/۸/٢۳
» روشهای عددی ریاضی 1 :: ۱۳٩۳/۸/٢٢
» جدول فرمولها :: ۱۳٩۳/۸/٢٢
» تمرینات درس ریاضی عمومی 1 :: ۱۳٩۳/۸/۱۳
» معادلات پارامتری و مختصات قطبی :: ۱۳٩۳/۸/٩
» محاسبه طول خم و مساحت سطح حاصل از دوران :: ۱۳٩۳/۸/٩
» تکنیکهای انتگرال گیری- انتگرال گیری توسط نرم افزارها :: ۱۳٩۳/۸/٩
» تکنیکهای انتگرال گیری- روش کسرهای جزئی :: ۱۳٩۳/۸/٩
» تکنیکهای انتگرال گیری- انتگرالهای مثلثاتی و جانشانی مثلثاتی :: ۱۳٩۳/۸/٩
» تکنیکهای انتگرال گیری- روش جانشانی :: ۱۳٩۳/۸/٩
» تکنیکهای انتگرال گیری- روش انتگرال گیری جزء به جزء :: ۱۳٩۳/۸/٩
» محاسبه حجم حاصل از دوران :: ۱۳٩۳/۸/٩
» محاسبه مساحت با انتگرال معین :: ۱۳٩۳/۸/٩
» انتگرال معین-انتگرال ریمان(مجموع ریمان) :: ۱۳٩۳/۸/٩
» پادمشتق و انتگرال :: ۱۳٩۳/۸/٩
» حد و پیوستگی و مشتق :: ۱۳٩۳/۸/٩
» توابع نمایی، توابع معکوس، توابع مثلثاتی و لگاریتمی :: ۱۳٩۳/۸/٩
» اعداد مختلط :: ۱۳٩۳/۸/٩
» آموزش Maple :: ۱۳٩۳/۸/٩
» سرفصل درس ریاضی عمومی 1 - معرفی منابع :: ۱۳٩٢/۱٠/۱۸
» هدف از ایجاد این وبلاگ :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٧
دوستان من 1- جدول انتگرالها 2- خودآموز Maple 3- دستورات کامل Maple 4- رسم توابع به صورت آنلاین 5- سایت شخصی دکتر جواد فرضی 6- محاسبه انتگرال 7- دانلود مطالب درسی و تمرینات و ... 8- مطالب درسی مربوط به نیمسالهای گذشته 9- نوشتن فرمول در Latex به صورت آنلاین 10- راهنمایی های تمرینات استورات تمریناتی از ریاضی عمومی برای علاقمندان پرتال زیگور طراح قالب